Root Catalog / เสื้อชูชีพ / Ann-011 เสื้อชูชีพสีส้ม[POLICE]ตำรวจ


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
Ann-011
เสื้อชูชีพสีส้ม[POLICE]ตำรวจ

เสื้อชูชีพสีเขียวขี้ม้า[ARMY]ทหาร

 

 
ราคา 1400บาท ลดเหลือ 950 บาท
 

เป็นเสื้อที่นิยมใช้ในหน่วยราชการทัว่ไปเพราะมีองค์ระกอบดังนี้ค่ะ

-เป็นเสื้อชูชีพสำเร็จรูปใช้ลอยตัวได้ทันทีเมื่อลงน้ำ

-ลักษณะเป็นเสื้อแจ๊คเก๊ตสีส้ิมรัดติดกับตัวผู้ใส่โดยมีสายรัดตัว2เส้นเพื่อความกระชับด้านหน้ามีซิปถอดท้ายทำด้วยวัสดุไร้สนิม

-บริเวนคอเสื้อทำเป็นปก2ชั้นบรรจุด้วยโฟม[FOAM]รองรับศรีษะเมื่อเวลลอยตัว

-ตัวเสื้อบริเวนหน้าอกด้านซ้าย มีกระเป๋าเสื้อขนาดที่เหมาะสมและมีนกหวีดพร้อมสายยึดติดตัวเสื้อและเก็บไวในกระเป๋านี้ที่กระเป๋าเสื้อด้านนอกมีตราเครื่องหมายของ

ทางราชการ รูปแบบ,ขนาด และสีของตราเครื่องหมายเป็นไปทางที่ราชการกำหนด

-ภายในตัวเสื้อบรรจุดวยโฟม[FOAM] แบ่งเป็นส่วนๆตามยาว ด้านหน้า 4ส่วน ด้านหลัง ส่วนความหนาของโฟมไม่น้อยกว่า นิ้ว ด้านหลังของโฟมไม่น้อยกว่า นิ้ว

-ตัวเสื้อผลิตจากไนล่อน

ดูสินค้ามาใหม่ที่ http://ann-dog.lnwshop.com

ย้อนกลับ